Psykisk sjukdom = Bristande förstånd?

Ja, vissa tror att det är så, men oj vad fel. De vassaste hjärnorna jag mött i mitt liv är de som haft sjukdomar som schizofreni eller bipolär affektiv psykos (manodepressivitet). Det är lätt att tro att någon som har en djup psykos bara “pladdrar”, inget att bry sig om, men oj vad fel!

“Pladdret” kan vara högintelligent, men studsar från association till association och det kan för de flesta vara svårt att följa den röda tråd som oftast finns. Men den som lyckas följa lappkasten av tankar och förstå resonemanget får ofta en hisnande upplevelse. Det är som att ta värsta åkupplevelsen på Liseberg eller Gröna Lund och multiplicera den med 100. Den som förstår säger eller tänker ofta: MEN HELVETE!!!

Vi rewindar nu 20- till 40 000 år tillbaka. De förhistoriska människorna Cro Magnon och Neandertal levde under perioder samtidigt som homo sapiens (människan). Skillnaderna var så små att till exempel neandertal och homo sapiens kunde fortplanta sig med varandra vilket också skedde. Vi har alltså neandertalgener i vårt DNA och föga förvånande i högre grad hos kvinnor he he!

Men ingen kan på ett godtagbart förklara varför homo sapiens seglade om Cro Magnon och neandertal intelligensmässigt och kom att ta över livet på jorden. Ja, ja, både på gott och ont!

På 50-talet framförde Alister Hardy vattenapsteorin och blev idiotförklarad. Vattenapsteorin kortfattat kan förklara att vår upprätta gång var lättare att etablera tyngdlös i vatten. Alister Hardy förklarar äver vår högre intelligens med föda ur marin miljö, fisk och skaldjur och att vår hjärna lärde sig att tillgodogöra sig detta.

Man kan tycka och tro vad man vill, men vattenapsteorion är ruggigt logisk. Det kan också vara så att tillgången till vår högre intelligens gav som side effect schizofrenin. Schizofreni drabbar 1 % av befolkningen och har ingen geografisk koppling. Det kan vara så att schizofreni var det pris vi fick betala för högre intelligens!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s