Den nya skuldsaneringslagen

Utmärkt att Vetlanda-Posten på ett bra sätt informerar om den nya skuldsaneringslagen som börjar gälla 1 november. Förändringarna är mycket bra och något som jag länge efterlyst.

Själva ansökan blir mycket enklare, du behöver bara någorlunda veta vilka du är skyldig pengar och ungefär hur mycket, inte detaljspecifiera varje liten skuld exakt och med anvisande av räntesats och aktnummer.

Det är inte nu och har inte heller tidigare varit nödvändigt att känna till samtliga skulder. Kronofogdens skuldsaneringsenhelt annonserar om inledning av skuldsaneringsansökan i Post och Inrikes Tidning och där har alla borgenärer skyldighet att bevaka sina skulder och kräva ut sin andel. Andel? Jo, det görs en inkomstutredning och utifrån denna fastställs vilken procentsats av skulden borgenärerna ska få, ett så kallat ackord. Den som har låg inkomst kan bli beviljad skuldsanering till nollresultat, alltså inte behöva betala ett enda öre.

Det är i sammanhanget viktigt att veta att personliga lån från släkt, vänner och bekanta har rätt att tas med i skuldsaneringen. De kallas om jag inte minns fel regressfordringar och även om de inte får tillbaka allt så får de ändå sin del av ackordet och dessutom före alla andra.

Om vi backar tillbaka till inkomstutredningen så är det ju inte bara redovisning av inkomster utan även redovisning av alla utgifter som kronofogden beaktar. Det är hyra, eventuell kostnad för god man eller förvaltare, det är kostnader för läkarvård, medicin och sjukresor upp till högkostnadsgränsen, det kan gälla resor till och från arbetet, det kan vara extra kostnader för medicinska hjälpmedel, det kan vara kostnader för hemtjänst. Kronofogden fastställer efter detta ett betalningsutrymme.

När det sedan gäller de månatliga betalningar så betalas de till kronofogden som sedan fördelarna pengarna till borgenärerna. Det har tidigare varit ett rent elände att hålla koll på betalningsplaner, skuldnummer, plus- och bankgiro konton.

Det är ofta en livskris som gör att ett skuldberg börja växa. Att på egen hand reda ut detta har oftast varit i princip omöjligt. Själva ansökningen har varit minst sagt krånglig och att administrera de månatliga betalningarna likaså. Men efter 1 november så blir det vips möjligt för många att klara det på egen hand utan hjälp av god man eller kommunens överbelastade skuldrådgivare.

Förändringen kan ses som ett ljus i ett eljest kompakt mörker. Många skulder uppstår i skickligt sockrade skuldfällor, går till inkasso med ytterligare avgifter och vidare till kronofogden med ytterligare avgifter. En enda ibland av väldigt många skulder på till exempel 200 kr kan snart vara tiofaldigad.

Vi får heller inte glömma att inkassobranschen är ren råkapitalism som profiterar på andras olycka!

Men ett litet råd. Den som hamnar i ett växande skuldberg får fobier mot fönsterkuvert. Öppnar dem aldrig, kastar dem ofta. GÖR INTE DET!!! Köp en rulle stora svarta sopsäckar och spara dem där. De försvinner ur den skuldsattes åsyn bakom den svarta plasten, men den sparade brevskörden är en ren guldgruva för en god man, förvaltare eller skuldrådgivare. På mindre än en månad hinner jag få en ganska exakt bild över ekonomin.

Utan sopsäckar med post och genom att invänta nya krav tar det minst fyra månader och resultatet blir mindre säkert

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s