Alkohol och drunkning

Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet lyser påbudet, hur skall man tolka det? Drunknar de med alkohol i blodet lyckligare eller drunknar inte hälften av av alla de som inte har alkohol i blodet över huvud taget?

Jag skulle vilja hävda att en förkrossande majoritet av de som har alkohol i blodet inte drunknar. Men jag vill direkt påskina att alkohol i blodet inte ger någon immunitet mot drunkning.

Men sammanfattningsvis så om man drunknar så drunknar man och dödens inträde gör ingen åtskillnad på om man har alkohol i blodet eller inte.

Måhända kan Sankte Per ha synpunkter på alkoholpåverkan, under 0,2 promille himmelen, över 0,2 helvetet, över 0,5 helvetets helvete.

Men Liemannen bryr sig inte vare sig om andnings- eller blodkoncentration, han utför sin uppgift!

Nu är allt klart som korvspad (eller Absolut), eller?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s