What the helli s this?

I was surfin’ the Youtube and in the suggestions on the right this came up. It totally took the breast of me, from that day I’m a Nightwish fan. Of course Tarja Turunen is THE singer, but the Nightwish music and Anette Olzen is totally ok.

But the Phantom of the opera with Tarja is a killer1

Parapsykologi

Det är ofrånkomligt, vi hamnar där. Parapsykologi betyder bredvid eller bortom den av skolmedicinen accepterade psykologin. Men vare sig vi är skolmedicinare eller vanliga människor så har vi det i oss. Intiuition, att känna på sig, förnimma, ja, det köper vi, men det är parapsykologi, inte psykologi.

Om jag säger att vi alla har “gåvor” eller som andra kallar förbannelse. Att kunna känna, att kunna förnimma. Vi kanske har haft och helt eller delvis förlorat “gåvan”.

Vet ni hur det är som barn att ha “gåvan”? Att få förnimmelser, varsel om förestående död, oförklarliga ljusbollar (orbs) som följde när man som ung och vettskrämd var ute och cyklade imörkret.

Att kunna känna platsen där någon dött, jag kallar det att känna det efterlämnade traumat. Även om döden inte alls är så dramatisk utom möjligen i vår sinnesvärld så lämnar dödsögonblicket ett avtryck som kan förnimmas av den häxa, trollkarl som har gåvan.

Vad är liv, vad är död? Om vi säger att det är två olika dimensioner av liv, det före och det efter, vad säger du då?

Låt oss fastslå några fysikaliska grundlagar. Liv är energi och kan skolmedicinskt  kunna utläsas av både EKG (elektrokardiogram) och EEG (elektroencefalogram), det första hjärtat, det andra hjärnan, elektromagnetism.

Liv är mätbar energi, energi kan inte förstöras, bara omvandlas. När det mänskliga livet slocknar, slocknar även tidigare mätbar hjärt- och hjärnaktivitet.

Energi kan enligt fysikens grundlagar inte förstöras,bara omvandlas.

Reinkarnation, vad är det? Är det själar som i kroppsligt liv tar varv efter varv för att sträva efter fullkomling? Vad är en gammal själ, du har en gammal själ?

Svara den som kan och vill :-)

Djurvänner

Det finns djurvänner och så finns det djurvänner och så finns det djurvänner. Jag tillhör den sista kategorin, jag är helt enkelt urlarvig med djur. Allt går på ren intuition, jag gör intuitivt vissa saker. Det är en ren självklarhet att på avstånd visa mitt intresse och låta katten, hunden, kaninen eller varför inte även inkludera människobarnet välja om de vill acceptera min invit? DEt är också en självklarhet att gå ner i samma nivå, alltså samma huvudhöjd.

Det är en ren självklarhet att prata med ett djur och även med ett barn som inte förväntas kunna förstå. Men det är inte orden i sig som är viktiga utan hur de uttalas, röstläge, modulation. Det går att smeka en katt, en hund, en kanin, ett barn med ord de kanske ej förstår och få dem att förstå att jag tycker de är speciella. Det går med smeksamma ord att få en katt, en hund, en kanin eller ett barn att kråma sig, känna sig speciella.

Nu ska vi krångla till det lite, vad är kommunikation? Kommunikation är ett komplext begrepp. Det är ord, kroppsspråk, mimik och förmåga till trådlös tankeöverföring (telepati).

Inom informationsteknologin till mäts enbart orden ca 5% av budskapet, för att nå fram måste du addera kroppsspråk, gestikulation, tonläge och modulation, hur orden uttalas.

Står du tonlöst och mässar är risken enorm att det enda auditoriet kommer ihåg är att din slipsknut var sned, en skjortknapp glömd oknäppt eller att gylfen var ostängd.

Men kan du få grepp om auditoriet, det är en härlig känsla. Du har dem totalt i ditt grepp, kan tala lågmält, du känner att du använder konstpauser. Då är orden inte 5% utan med övriga attribut tillagda 110%.

Jag har en god vän och granne som heter Ingvar Rutgersson. Han är världsberömd i hela Vetlanda och angränsande kommuner. Han är ofta ute och kåserar och har berättelsen om föreläsaren som med avsikt glömt att stoppa ner skjortan ordentligt i byxorna. Av alla utom en gick hans talade budskap dem helt förbi. De tittade enbart på den icke istoppade skjortan. Det var bara en enda som kom ihåg vad föreläsaren sagt. Orsaken ar att han var blind, inte hade distraherats av den icke istoppade skjortan.

Plats för skratt? Verkligen inte, Ingvar slog mitt i prick, träffade huvudet på spiken, gav väsentlig information i grundläggande informationsteknik. Detta vare sig om det var hans avsikt eller inte!

Vart tog det här vägen, från djurvänner och hit? Ronny Gustafssons