(VPK:s)politik

eller rättare sagt brist på sådan är ju så naiv så man inte tror det är sant. Att vilja höja lärarlönerna och direkt ta tillbaka lönehöjningen med höjd skatt. Det är vad jag kallar ett nollsummespel. Rundgång i ekonomin, det enda den kan tänkas gynna är byråkrater som även de straffbeskattas om deras löner höjs.

Höjd bolags- och bankskatt är som sängvätning. Blir varmt och skönt till en början, kallt och äckligt efter en stund. Höjda bolagsskatter, bankskatter eller arbetsgivaravgifter slår direkt och obönhärligt mot höjda konsumentpriser. Det drabbar inte bolagen, det drabbar inte bankerna, det drabbar som alltid slutkonsumenten.
Alla.med en IQ över 10 inser detta. Vilken intelligenskvot ger detta en vänsterpartist? Ja, inte över 10. Som jämförelse kan göras är att den gamla benämningen idiot låg under 50 och en normalbegåvning av idag ligger på ca 100. Herre Gud, förlåt dem ty de vet icke vad de gören!

Laktosfritt batterivatten

Reklammakarna vill få oss att köpa laktosfri mjölk. Jag vill gå steget längre, vi köper in högkvalitativ ekologisk mjölk från Sveriges bönder och destillerar den till batterivatten eller vatten till ångstrykjärn. De förhatliga mjölkresterna (spillet) kan vi sedan röta till biogas.

Bönderna får säkrad inkomst, tillgången på destillerat vatten säkras och miljöpartisterna jublar när fler bilar kan köras miljövänligt. Laktosfritt batterivatten är vad hela bilbranschen väntat på. Mejerijättarna kan marknadsföra det som batterivatten från svenska gårdar!